บริษัท ไอ.ที.จี ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด


 

ก่อนจะเป็น ไอ.ที.จี. ซีเคียวริตี้ การ์ด

     ไอ.ที.จี. ซีเคียวริตี้ การ์ดฯ   ถือกำเนิดขึ้นจากแนวความคิดของนักบริหารงานรักษาความปลอดภัย โดยตรง ทั้งนักบริหาร อาคาร , โรงแรม , โรงพยาบาล , โรงงาน , รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการว่าจ้างบริษัท รักษาความปลอดภัยต่างๆแล้ว ไม่เป็นไปตามความต้องการ โดยบริษัทฯต่างๆจะพบกับปัญหาเกี่ยวกับ การขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน อยู่ประจำจึงทำให้งานด้านการรักษาความปลอดภัย ในหน่วยงานขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพตามที่ต้องการอยู่เป็นนิจ

     ดังนั้นจากการประเมินผลร่วมกัน จึงเกิดแนวความคิดว่าน่าจะมีกลุ่มแรงงานตามภาคต่างๆ เข้ามาร่วมระดมความคิดเพื่อสร้างงานใหม่แก่ชาวชนบทซึ่งขาดผู้นำเกี่ยวกับงาน ทำให้ชาวชนบท ไม่มีงานทำ จากจุดนี้เกิดการประสานงานขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้เกิด บริษัท ไอ.ที.จี ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด ขึ้น


          ไอ.ที.จี. ซิเคียวริตี้ การ์ด ระดมผู้เชี่ยวชาญเป็นทีมงานแข็งแกร่งนับตั้งแต่นักบริหารงานรักษา ความปลอดภัยประจำหน่วยงานต่างๆได้ประชุมกันแล้วจึงเลือกให้...

 ดร. สุมน ฤทธิกัน    ประธานกรรมการ
  
ทีมงานที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้า
 

1. พล.อ. อำพล  อมรวิสัยสรเดช  ประธานที่ปรึกษา 
 

2. พ.ต.ท. อุดม รัตนา    รองประธานที่ปรึกษา 
 

3. น.ท.วรวุฒิ นวมานนท์ 
 

4. คุณรณ ฤทธิชัย (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดยโสธร)

5. พ.อ. ยงยุทธ ทองพงษ์

          และยังพร้อมไปด้วยบุคคลากรด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย, ซุปเปอร์ไวเซอร์, ฝ่ายฝึกฝน, ฝ่ายควบคุมอุปกรณ์, ฝ่ายบำรุงรักษา, ฝ่ายตรวจสอบ, ฝ่ายเทคนิค ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ได้รับการเลือกสรรมาเป็นพิเศษเพื่อเสริมความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยสมบูรณ์แบบ


ไอ.ที.จี ซิเคียวริตี้ การ์ดฯ สร้างสรรแผนงานที่เหมาะเฉพาะงาน

     เพื่อให้ได้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับหน่วยงานที่ใช้บริการของ ไอ.ที.จี. ซิเคียวริตี้ การ์ดฯ จะพิถีพิถันสร้างสรรแผนการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุด สำหรับหน่วยงานที่ใช้บริการของ ไอ.ที.จี. ซิเคียวริตี้ การ์ดฯ จะพิถีพิถันสร้างสรรแผนการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหน่วยงานแต่ละแห่ง โดยก่อนการวางระบบจะมีการศึกษา สถานที่และข้อมูลจากนั้นจะนำมาค้นคว้าและทดลองจนได้แผนงาน ที่เหมาะสมที่สุดตามความเป็นจริงเสมอ

     ไอ.ที.จี. ซิเคียวริตี้ การ์ดฯ เพิ่มสมรรถนะด้วยเทคโนโลยีทันสมัย นำสู่ยุคใหม่ของการรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย ที่สามารถเสริมจุดอ่อนของบุคลากร ด้วยอุปกรณ์ทันสมัยนานาชนิด พร้อมทั้งวิทยาการแผนใหม่ที่ทำงานประสานกันเป็นระบบรักษาความปลอดภัย ครบวงจรเช่นเดียวกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตราฐานในต่างประเทศ

ทีมนักบริหารงานรักษาความปลอดภัย ไอ.ที.จี. ซีเคียวริตี้ การ์ดฯ สามารถลดจุดอ่อน ซ้อนจุดแข็งให้ได้ประโยชน์สูงสุด

     จากการศึกษาแผนรักษาความปลอดภัยของไทยเท่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งผูกมัดกับตัวบุคคล หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่เพียงด้านเดียวนั้น พบว่านับวันจะสร้างปัญหา เพิ่มอัตราเสี่ยงและสิ้นเปลืองมากขึ้น เนื่องจากคนมีขอบเขตความสามารถจำกัด แต่มีตัวแปรจากสภาพร่างกายและจิตใจร่วมทั้งค่าแรงขั้นต่ำ เป็นเงื่อนไข ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในขณะที่งานรักษาความปลอดภัยมีขอบเขตกว้างขวาง และต้องอาศัยความละเอียดอ่อน เที่ยงตรง ไอ.ที.จี ซิเคียวริตี้ การ์ดฯ จึงพัฒนาแผนการรักษาความปลอดภัยใหม่ โดยนำอุปกรณ์และวิทยาการที่ทันสมัยมาช่วยลดหย่อน และภาระของคน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความสามารถเท่าที่มีให้เต็มที่ เน้นจุดแข็งของคน ประสานไปกับเทคโนโลยียุคใหม่ภายใต้ระบบที่มีมาตรการแน่นอน วางเครือข่ายเกี่ยวกับคนและแรงงาน ทั่วทุกพื้นที่ ทุกภาคของประเทศไทยเพื่อเสริมอัตราการขาดแคลนแรงงาน พร้อมกับสร้างหลักสูตรรักษาความปลอดภัยแบบ ไอ.ที.จี. ซิเคียวริตี้ การ์ดฯ และยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น ทหาร ตำรวจ หน่วยงานดับเพลิง บริษัทประกันภัย เป็นต้น ในการอำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้รับบริการรักษาความปลอดภัยอีกด้วย

     ดังนั้นจากประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัยมาเป็นเวลานาน จึงตระหนักดีว่างานด้านรักษาความปลอดภัยมิใช่เป็นธุรกิจที่อำนวยประโยชน์ให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานในวงแคบๆเท่านั้น แต่นับได้ว่าเป็นปัจจัยสำหรับความสงบสุขของประชาชนและสังคม เหนือสิ่งอื่นใดยังสามารถสร้างงานให้กับคนในชาติได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เป็นการลดช่องว่างระหว่างคนให้มีส่วนอยู่ดีมีสุข

 

ไอ.ที.จี. ซิเคียวริตี้ การ์ดฯ จึงไม่หยุดแนวความคิดที่จะสร้างงาน สร้างคนสร้างชาติอย่างแน่นอน และจะก้าวไปข้างหน้าด้วยปรัชญาในการทำงานว่า


" พัฒนา เพื่อสิ่งที่ดีกว่า "

 

  อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 

โปรดกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ 

เบอร์โทรศัพท์ : 
02-042-6230,02-042-6240 ต่อ 12 , 13  
เบอร์มือถือ : 088-080-7865  ,  เบอร์แฟกซ์ :  02-042-6230 

  บริการรักษาความปลอดภัยทั่วราชอารณาจักร ตลอด 24 ชั่งโมง และให้คำปรึกษาวางแผน จัดระบบงานด้านการรักษาความปลอดภัย ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง จากกองทัพไทย 


ข่าวสารของ I.T.G SECURITY

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ไอ.ที.จี ซิเคียวริตี้ การ์ด สร้างสรรแผนงานที่เหมาะเฉพาะงาน "พัฒนา เพื่อสิ่งที่ดีกว่า"

ติดต่อเรา