รางวัลที่ได้รับ


"รางวัลเกียรติยศ ความภูมิใจของ ไอ.ที.จี.ซีเคียวริตี้ การ์ด"

           ด้วยความมุ่งมั่นของ ไอ.ที.จี.ซีเคียวริตี้การ์ด  ที่ได้ฝึกและอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ทางลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเราเสมอมา ตลอดระยะเวลาของการให้บริการกับทางลูกค้า  ความภาคภูมิใจของไอ.ที.จี.ซีเคียวริตี้การ์ด คือ การได้รับคำชื่นชม และรางวัลต่างๆ จากลูกค้า หรือ จากสถาบันต่างๆ รางวัลนักบริหารงานดีเยี่ยม และ รางวัลองค์กรที่ให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ ของประเทศไทย  


รางวัลเกียรติยศ   
 รางวัล นักบริหารรักษาความปลอดภัยดี ปี 2538
  ประเภท นักบริษัทบริหารรักษาความปลอดภัย
 รางวัล นักธุรกิจมือเพชร ปี 2539
  ประเภท รักษาความปลอดภัย
 รางวัล นักธุรกิจช่วยชาติ ปี 2541
  ประเภท รักษาความปลอดภัย
ประกาศนียบัตร

เกียรติประวัติ
 
 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน )
  เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
ใบประกาศนียบัตร
 บริษัท KCE ELECTREONNICS PUBLIC COMPONY LIMITED
  เรื่องชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
ใบประกาศนียบัตร
 บริษัท KC.E.International Co.Ltd.
  เรื่อง ขอขอบคุณบริษัทรักษาความปลอดภัยและสำนักงานรักษาความปลอดภัย 
ใบประกาศนียบัตร
 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน )
  เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติงานของรปภ. 
ใบประกาศนียบัตร
 กรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและ จังหวัดสระบุรี
  เรื่อง ได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว

ใบประกาศนียบัตร

และรางวัลอื่นๆ