พัฒนาและฝึกอบรม


โครงการการฝึกบุคคลากร

ด้านการรักษาความปลอดภัย ภายใต้สโลแกนของเรา "พัฒนา เพื่อสิ่งที่ดีกว่า"


เราเป็นที่หนึ่งในด้านของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้รับการยอมรับและชื่นชมในผลงานและได้รับรางวัลมาอย่างมากมายเช่นกัน   บริษัทฯ บริการรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่งโมง และให้คำปรึกษา วางแผน จัดระบบงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง จากกองทัพไทย